• SUKIYA SC VivoCity TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Công ty: Đang cập nhật

  Ngày hết hạn: 30/04/2024

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • SUKIYA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Công ty: Đang cập nhật

  Ngày hết hạn: 31/01/2024

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: Đang cập nhật

  Xem thêm
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Công ty: Đang cập nhật

  Ngày hết hạn: 31/10/2023

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: Đang cập nhật

  Xem thêm
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NƯỚC HOA, TINH DẦU VÀ MỸ PHẨM

  Công ty: Marie Lucie Parfums

  Ngày hết hạn: 31/07/2023

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Công ty: Nhà hàng Wrap n Roll (công ty Chảo Đỏ)

  Ngày hết hạn: 24/06/2023

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [CENTRAL RETAIL] TUYỂN DỤNG

  Công ty: Central Retail

  Ngày hết hạn: 30/06/2023

  Số lượng: 10

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • THỜI TRANG ALDO TUYỂN DỤNG

  Công ty: ALDO

  Ngày hết hạn: 13/04/2023

  Số lượng: 3

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • VietinbankGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: VietinbankGold

  Ngày hết hạn: 28/07/2023

  Số lượng: 1

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • BreadTalk tuyển dụng Nhân viên Bếp và Nhân viên Bán hàng

  Công ty: BREADTALK

  Ngày hết hạn: 31/01/2022

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD

  Công ty: LIZD

  Ngày hết hạn: 31/12/2021

  Số lượng: 2

  Địa điểm: LIZD _ 03_06B TẦNG 3 SC VivoCity

  Xem thêm
 • Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH

  Công ty: Home No1

  Ngày hết hạn: 31/12/2021

  Số lượng: 2

  Địa điểm: L3-A8,A9 SC VivoCity

  Xem thêm
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD _ 03_06B TẦNG 3

  Công ty: LIZD

  Ngày hết hạn: 04/01/2021

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MARC FASHION CẦN TUYỂN 02 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: MARC Fashion

  Ngày hết hạn: 25/11/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • CANIFA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 30/11/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MEGANE PRINCE TUYỂN DỤNG

  Công ty: MEGANE PRINCE

  Ngày hết hạn: 30/11/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Fissler tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty: Fissler Shop

  Ngày hết hạn: 20/11/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • VietinGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Ngày hết hạn: 24/09/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [Fissler Shop] Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty: Fissler Shop

  Ngày hết hạn: 31/07/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • llaollao TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  Công ty: llaollao

  Ngày hết hạn: 31/10/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MEMORY&LOVE TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: SHOP MEMORY&LOVE

  Ngày hết hạn: 16/09/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Công ty: WRAP & ROLL

  Ngày hết hạn: 03/07/2020

  Số lượng: 10

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 28/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • Thông báo tuyển dụng

  Công ty: Pepper Lunch Việt Nam

  Ngày hết hạn: 30/06/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm

Thông tin đang được cập nhật!

 • SUKIYA SC VivoCity TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Công ty: Đang cập nhật

  Ngày hết hạn: 30/04/2024

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • SUKIYA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Công ty: Đang cập nhật

  Ngày hết hạn: 31/01/2024

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: Đang cập nhật

  Xem thêm
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Công ty: Đang cập nhật

  Ngày hết hạn: 31/10/2023

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: Đang cập nhật

  Xem thêm
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NƯỚC HOA, TINH DẦU VÀ MỸ PHẨM

  Công ty: Marie Lucie Parfums

  Ngày hết hạn: 31/07/2023

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Công ty: Nhà hàng Wrap n Roll (công ty Chảo Đỏ)

  Ngày hết hạn: 24/06/2023

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [CENTRAL RETAIL] TUYỂN DỤNG

  Công ty: Central Retail

  Ngày hết hạn: 30/06/2023

  Số lượng: 10

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • THỜI TRANG ALDO TUYỂN DỤNG

  Công ty: ALDO

  Ngày hết hạn: 13/04/2023

  Số lượng: 3

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • VietinbankGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: VietinbankGold

  Ngày hết hạn: 28/07/2023

  Số lượng: 1

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • BreadTalk tuyển dụng Nhân viên Bếp và Nhân viên Bán hàng

  Công ty: BREADTALK

  Ngày hết hạn: 31/01/2022

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD

  Công ty: LIZD

  Ngày hết hạn: 31/12/2021

  Số lượng: 2

  Địa điểm: LIZD _ 03_06B TẦNG 3 SC VivoCity

  Xem thêm
 • Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH

  Công ty: Home No1

  Ngày hết hạn: 31/12/2021

  Số lượng: 2

  Địa điểm: L3-A8,A9 SC VivoCity

  Xem thêm
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD _ 03_06B TẦNG 3

  Công ty: LIZD

  Ngày hết hạn: 04/01/2021

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MARC FASHION CẦN TUYỂN 02 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: MARC Fashion

  Ngày hết hạn: 25/11/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • CANIFA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 30/11/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MEGANE PRINCE TUYỂN DỤNG

  Công ty: MEGANE PRINCE

  Ngày hết hạn: 30/11/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Fissler tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty: Fissler Shop

  Ngày hết hạn: 20/11/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • VietinGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Ngày hết hạn: 24/09/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [Fissler Shop] Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty: Fissler Shop

  Ngày hết hạn: 31/07/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • llaollao TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  Công ty: llaollao

  Ngày hết hạn: 31/10/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MEMORY&LOVE TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: SHOP MEMORY&LOVE

  Ngày hết hạn: 16/09/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Công ty: WRAP & ROLL

  Ngày hết hạn: 03/07/2020

  Số lượng: 10

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 28/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • Thông báo tuyển dụng

  Công ty: Pepper Lunch Việt Nam

  Ngày hết hạn: 30/06/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm