• YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 13/07/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • THỜI TRANG THIẾT KẾ HÀN QUỐC PLEATS KORA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: PLEATS KORA

  Expired date: 30/06/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 30/11/-0001

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Company: WRAP & ROLL

  Expired date: 03/07/2019

  Quantity: 10

  Place: SC VivoCity

  View More
 • GAME CENTER SC VivoCity TUYỂN NV HƯỚNG DẪN

  Company: Game Center

  Expired date: 30/11/-0001

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • YOGEN FRUZ - Tuyển các vị trí Nhân Viên và Quản lý

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 01/02/2019

  Quantity: Updating

  Place: Tầng 4 TTTM SC VivoCity

  View More
 • PLEATS KORA TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG

  Company: PLEATS KORA

  Expired date: 13/01/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT tuyển dụng nhiều vị trí

  Company: ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT

  Expired date: 30/11/2018

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Pleats Kora tuyển dụng

  Company: Pleats Kora

  Expired date: 15/11/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo City

  View More
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Company: Yogen Fruz

  Expired date: 23/11/2018

  Quantity: 5

  Place: Tầng 4 TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  View More
 • HỆ THỐNG LEMINO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

  Company: LEMINO

  Expired date: 30/10/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo

  View More
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 30/09/2018

  Quantity: 5

  Place: TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  View More
 • Ohi Perfume - TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: Ohi Perfume

  Expired date: 30/09/2018

  Quantity: 5

  Place: Trung tâm thương mại SC VivoCity

  View More
 • Pleats Kora

  Company: Pleats Kora

  Expired date: 15/09/2018

  Quantity: 5

  Place: Pleats Kora

  View More
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Company: CANIFA

  Expired date: 28/09/2018

  Quantity: 5

  Place: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  View More
 • Tuyển gấp Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Nhân viên

  Company: Yogen Fruz

  Expired date: 31/08/2018

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Tuyển gấp Quản lý, Tổ trưởng, Nhân viên

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 31/07/2018

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Thông Báo Tuyển Dụng

  Company: Pepper Lunch VN

  Expired date: 30/06/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo City

  View More
 • Leasing Executive

  Company: VCCD

  Expired date: 16/06/2018

  Quantity: 1

  Place: SC VivoCity
  1058 Nguyễn Văn Linh, District 7

  View More
 • Leasing Executive

  Company: VCCD

  Expired date: 16/06/2018

  Quantity: 1

  Place: SC VivoCity
  1058 Nguyễn Văn Linh, District 7

  View More
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 13/07/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • THỜI TRANG THIẾT KẾ HÀN QUỐC PLEATS KORA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: PLEATS KORA

  Expired date: 30/06/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 30/11/-0001

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Company: WRAP & ROLL

  Expired date: 03/07/2019

  Quantity: 10

  Place: SC VivoCity

  View More
 • GAME CENTER SC VivoCity TUYỂN NV HƯỚNG DẪN

  Company: Game Center

  Expired date: 30/11/-0001

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • YOGEN FRUZ - Tuyển các vị trí Nhân Viên và Quản lý

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 01/02/2019

  Quantity: Updating

  Place: Tầng 4 TTTM SC VivoCity

  View More
 • PLEATS KORA TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG

  Company: PLEATS KORA

  Expired date: 13/01/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT tuyển dụng nhiều vị trí

  Company: ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT

  Expired date: 30/11/2018

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Pleats Kora tuyển dụng

  Company: Pleats Kora

  Expired date: 15/11/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo City

  View More
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Company: Yogen Fruz

  Expired date: 23/11/2018

  Quantity: 5

  Place: Tầng 4 TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  View More
 • HỆ THỐNG LEMINO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

  Company: LEMINO

  Expired date: 30/10/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo

  View More
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 30/09/2018

  Quantity: 5

  Place: TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  View More
 • Ohi Perfume - TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: Ohi Perfume

  Expired date: 30/09/2018

  Quantity: 5

  Place: Trung tâm thương mại SC VivoCity

  View More
 • Pleats Kora

  Company: Pleats Kora

  Expired date: 15/09/2018

  Quantity: 5

  Place: Pleats Kora

  View More
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Company: CANIFA

  Expired date: 28/09/2018

  Quantity: 5

  Place: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  View More
 • Tuyển gấp Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Nhân viên

  Company: Yogen Fruz

  Expired date: 31/08/2018

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Tuyển gấp Quản lý, Tổ trưởng, Nhân viên

  Company: YOGEN FRUZ

  Expired date: 31/07/2018

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Thông Báo Tuyển Dụng

  Company: Pepper Lunch VN

  Expired date: 30/06/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo City

  View More