• VietinGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Ngày hết hạn: 24/09/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [Fissler Shop] Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty: Fissler Shop

  Ngày hết hạn: 31/07/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ TUYỂN NHIỀU VỊ TRÍ

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 31/12/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • llaollao TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  Công ty: llaollao

  Ngày hết hạn: 31/10/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MEMORY&LOVE TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: SHOP MEMORY&LOVE

  Ngày hết hạn: 16/09/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ TUYỂN DỤNG

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 16/09/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 13/07/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • THỜI TRANG THIẾT KẾ HÀN QUỐC PLEATS KORA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: PLEATS KORA

  Ngày hết hạn: 30/06/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 30/11/-0001

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Công ty: WRAP & ROLL

  Ngày hết hạn: 03/07/2020

  Số lượng: 10

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • GAME CENTER SC VivoCity TUYỂN NV HƯỚNG DẪN

  Công ty: Game Center

  Ngày hết hạn: 30/11/-0001

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - Tuyển các vị trí Nhân Viên và Quản lý

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 01/02/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: Tầng 4 TTTM SC VivoCity

  Xem thêm
 • PLEATS KORA TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG

  Công ty: PLEATS KORA

  Ngày hết hạn: 13/01/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT tuyển dụng nhiều vị trí

  Công ty: ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT

  Ngày hết hạn: 30/11/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Pleats Kora tuyển dụng

  Công ty: Pleats Kora

  Ngày hết hạn: 15/11/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC Vivo City

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Công ty: Yogen Fruz

  Ngày hết hạn: 23/11/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: Tầng 4 TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  Xem thêm
 • HỆ THỐNG LEMINO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

  Công ty: LEMINO

  Ngày hết hạn: 30/10/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC Vivo

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 30/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  Xem thêm
 • Ohi Perfume - TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: Ohi Perfume

  Ngày hết hạn: 30/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: Trung tâm thương mại SC VivoCity

  Xem thêm
 • Pleats Kora tuyển gấp Nhân viên bán hàng thời trang

  Công ty: Pleats Kora

  Ngày hết hạn: 15/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 28/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: Yogen Fruz

  Ngày hết hạn: 31/08/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 31/07/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Thông báo tuyển dụng

  Công ty: Pepper Lunch Việt Nam

  Ngày hết hạn: 30/06/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Chuyên viên Bộ phận Cho thuê

  Công ty: VCCD

  Ngày hết hạn: 16/06/2018

  Số lượng: 1

  Địa điểm: SC VivoCity
  1058 Nguyễn Văn Linh, Q.7

  Xem thêm
 • Chuyên viên Bộ phận Cho thuê

  Công ty: VCCD

  Ngày hết hạn: 16/06/2018

  Số lượng: 1

  Địa điểm: SC VivoCity
  1058 Nguyễn Văn Linh, Q.7

  Xem thêm
 • VietinGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Ngày hết hạn: 24/09/2020

  Số lượng: 2

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • [Fissler Shop] Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty: Fissler Shop

  Ngày hết hạn: 31/07/2020

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ TUYỂN NHIỀU VỊ TRÍ

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 31/12/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • llaollao TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  Công ty: llaollao

  Ngày hết hạn: 31/10/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • MEMORY&LOVE TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: SHOP MEMORY&LOVE

  Ngày hết hạn: 16/09/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ TUYỂN DỤNG

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 16/09/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 13/07/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • THỜI TRANG THIẾT KẾ HÀN QUỐC PLEATS KORA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: PLEATS KORA

  Ngày hết hạn: 30/06/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 30/11/-0001

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Công ty: WRAP & ROLL

  Ngày hết hạn: 03/07/2020

  Số lượng: 10

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • GAME CENTER SC VivoCity TUYỂN NV HƯỚNG DẪN

  Công ty: Game Center

  Ngày hết hạn: 30/11/-0001

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - Tuyển các vị trí Nhân Viên và Quản lý

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 01/02/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: Tầng 4 TTTM SC VivoCity

  Xem thêm
 • PLEATS KORA TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG

  Công ty: PLEATS KORA

  Ngày hết hạn: 13/01/2019

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT tuyển dụng nhiều vị trí

  Công ty: ECLIPSE LOUNGE & RESTAURANT

  Ngày hết hạn: 30/11/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Pleats Kora tuyển dụng

  Công ty: Pleats Kora

  Ngày hết hạn: 15/11/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC Vivo City

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Công ty: Yogen Fruz

  Ngày hết hạn: 23/11/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: Tầng 4 TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  Xem thêm
 • HỆ THỐNG LEMINO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

  Công ty: LEMINO

  Ngày hết hạn: 30/10/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC Vivo

  Xem thêm
 • YOGEN FRUZ - Tuyển gấp nhân viên Full time & Part time tuổi từ 18 - 25.

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 30/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: TTTM SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7)

  Xem thêm
 • Ohi Perfume - TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Công ty: Ohi Perfume

  Ngày hết hạn: 30/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: Trung tâm thương mại SC VivoCity

  Xem thêm
 • Pleats Kora tuyển gấp Nhân viên bán hàng thời trang

  Công ty: Pleats Kora

  Ngày hết hạn: 15/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 28/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: Yogen Fruz

  Ngày hết hạn: 31/08/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 31/07/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Thông báo tuyển dụng

  Công ty: Pepper Lunch Việt Nam

  Ngày hết hạn: 30/06/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm