• SUKIYA SC VivoCity TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Company: Updating

  Expired date: 30/04/2024

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • SUKIYA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Company: Updating

  Expired date: 31/01/2024

  Quantity: Updating

  Place: Updating

  View More
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Company: Updating

  Expired date: 31/10/2023

  Quantity: Updating

  Place: Updating

  View More
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NƯỚC HOA, TINH DẦU VÀ MỸ PHẨM

  Company: Marie Lucie Parfums

  Expired date: 31/07/2023

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Company: Nhà hàng Wrap n Roll (công ty Chảo Đỏ)

  Expired date: 24/06/2023

  Quantity: 5

  Place: SC VivoCity

  View More
 • #HCM [CENTRAL RETAIL] Tuyển dụng số lượng lớn #NHÂN_VIÊN_BÁN_HÀNG #NHÂN_VIÊN_THU_NGÂN (Fulltime - Parttime) tại Quận 7

  Company: Central Retail

  Expired date: 30/06/2023

  Quantity: 10

  Place: SC VivoCity

  View More
 • THỜI TRANG ALDO TUYỂN DỤNG

  Company: ALDO

  Expired date: 13/04/2023

  Quantity: 3

  Place: SC VivoCIty

  View More
 • VietinbankGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: VietinbankGold

  Expired date: 28/07/2023

  Quantity: 1

  Place: SC VivoCity

  View More
 • BreadTalk tuyển dụng Nhân viên Bếp và Nhân viên Bán hàng

  Company: BREADTALK

  Expired date: 31/01/2022

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD

  Company: LIZD

  Expired date: 31/12/2021

  Quantity: 2

  Place: LIZD _ 03_06B TẦNG 3 SC VivoCity

  View More
 • Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH

  Company: Home No1

  Expired date: 31/12/2021

  Quantity: 2

  Place: L3-A8,A9 SC VivoCity

  View More
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD _ 03_06B TẦNG 3

  Company: LIZD

  Expired date: 04/01/2021

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • MARC FASHION CẦN TUYỂN 02 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: MARC Fashion

  Expired date: 25/11/2020

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • CANIFA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: CANIFA

  Expired date: 30/11/2020

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • MEGANE PRINCE TUYỂN DỤNG

  Company: MEGANE PRINCE

  Expired date: 30/11/2020

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Fissler tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Company: Fissler Shop

  Expired date: 20/11/2020

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • VietinGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Expired date: 24/09/2020

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • [Fissler Shop] Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Company: Fissler Shop

  Expired date: 31/07/2020

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • llaollao TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  Company: llaollao

  Expired date: 31/10/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • MEMORY&LOVE TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: SHOP MEMORY&LOVE

  Expired date: 16/09/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Company: WRAP & ROLL

  Expired date: 03/07/2020

  Quantity: 10

  Place: SC VivoCity

  View More
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Company: CANIFA

  Expired date: 28/09/2018

  Quantity: 5

  Place: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  View More
 • Thông Báo Tuyển Dụng

  Company: Pepper Lunch VN

  Expired date: 30/06/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo City

  View More

Information will be updated soon!

 • SUKIYA SC VivoCity TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Company: Updating

  Expired date: 30/04/2024

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • SUKIYA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

  Company: Updating

  Expired date: 31/01/2024

  Quantity: Updating

  Place: Updating

  View More
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Company: Updating

  Expired date: 31/10/2023

  Quantity: Updating

  Place: Updating

  View More
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NƯỚC HOA, TINH DẦU VÀ MỸ PHẨM

  Company: Marie Lucie Parfums

  Expired date: 31/07/2023

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • [Wrap n Roll] TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

  Company: Nhà hàng Wrap n Roll (công ty Chảo Đỏ)

  Expired date: 24/06/2023

  Quantity: 5

  Place: SC VivoCity

  View More
 • #HCM [CENTRAL RETAIL] Tuyển dụng số lượng lớn #NHÂN_VIÊN_BÁN_HÀNG #NHÂN_VIÊN_THU_NGÂN (Fulltime - Parttime) tại Quận 7

  Company: Central Retail

  Expired date: 30/06/2023

  Quantity: 10

  Place: SC VivoCity

  View More
 • THỜI TRANG ALDO TUYỂN DỤNG

  Company: ALDO

  Expired date: 13/04/2023

  Quantity: 3

  Place: SC VivoCIty

  View More
 • VietinbankGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: VietinbankGold

  Expired date: 28/07/2023

  Quantity: 1

  Place: SC VivoCity

  View More
 • BreadTalk tuyển dụng Nhân viên Bếp và Nhân viên Bán hàng

  Company: BREADTALK

  Expired date: 31/01/2022

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD

  Company: LIZD

  Expired date: 31/12/2021

  Quantity: 2

  Place: LIZD _ 03_06B TẦNG 3 SC VivoCity

  View More
 • Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH

  Company: Home No1

  Expired date: 31/12/2021

  Quantity: 2

  Place: L3-A8,A9 SC VivoCity

  View More
 • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHĂN GA LIZD _ 03_06B TẦNG 3

  Company: LIZD

  Expired date: 04/01/2021

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • MARC FASHION CẦN TUYỂN 02 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: MARC Fashion

  Expired date: 25/11/2020

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • CANIFA TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: CANIFA

  Expired date: 30/11/2020

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • MEGANE PRINCE TUYỂN DỤNG

  Company: MEGANE PRINCE

  Expired date: 30/11/2020

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • Fissler tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Company: Fissler Shop

  Expired date: 20/11/2020

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • VietinGold TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Expired date: 24/09/2020

  Quantity: 2

  Place: SC VivoCity

  View More
 • [Fissler Shop] Tuyển dụng 2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC và QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Company: Fissler Shop

  Expired date: 31/07/2020

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • llaollao TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  Company: llaollao

  Expired date: 31/10/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • MEMORY&LOVE TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  Company: SHOP MEMORY&LOVE

  Expired date: 16/09/2019

  Quantity: Updating

  Place: SC VivoCity

  View More
 • WRAP & ROLL RESTAURANT TUYỂN DỤNG

  Company: WRAP & ROLL

  Expired date: 03/07/2020

  Quantity: 10

  Place: SC VivoCity

  View More
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Company: CANIFA

  Expired date: 28/09/2018

  Quantity: 5

  Place: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  View More
 • Thông Báo Tuyển Dụng

  Company: Pepper Lunch VN

  Expired date: 30/06/2018

  Quantity: 5

  Place: SC Vivo City

  View More