Dịch vụ xe lăn

Xe Lăn

Chúng tôi có sẵn xe lăn để hỗ trợ cho người cao tuổi và người khuyết tật. Liên hệ tại Quầy Thông tin Tầng 1

Giờ Hoạt Động: 10:00 AM - 10:00 PM

Tầng: 01

Các dịch vụ khác