Wi-Fi miễn phí

Những khu vực chung của SC VivoCity cũng được trang bị hệ thống Wi-Fi miễn phí.

Tận hưởng dịch vụ Wi-Fi miễn phí chỉ với 1 thao tác đơn giản là kết nối bằng tài khoản Facebook hoặc điền thông tin Email và nhấp "Kết nối".

Các dịch vụ khác