Chương trình chỉ áp dụng đặc biệt từ Thứ hai đến Thứ Sáu:

Rạp phim CGV: áp dụng với vé xem phim bất kỳ trong ngày. Khách hàng cần phải xuất trình cuống vé và không áp dụng trực tiếp với vé điện tử.

Lưu ý:

  • Khách hàng có thể cộng gộp tối đa 02 hóa đơn trong ngày cho chương trình đổi Thẻ Đỗ Xe miễn phí. Hóa đơn chỉ có giá trị quy đổi trong ngày và SC VivoCity có quyền từ chối với những hóa đơn đã qua ngày.
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 Thẻ Đỗ Xe miễn phí mỗi ngày
  • Chương trình không áp dụng cho nhân viên làm việc tại các cửa hàng, nhà hàng trong SC VivoCity, các công ty cung cấp dịch vụ, nhà thầu và gia đình, người thân liên quan đến đối tượng nêu trên.
  • Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền.
  • Thẻ chỉ áp dụng cho một xe máy/ô tô.
  • Thẻ Đỗ Xe miễn phí chỉ áp dụng cho 04 tiếng đầu tiên và có giá trị trong ngày.
  • Quý Khách vui lòng liên hệ Quầy Thông Tin tại Tầng 1 để biết thêm chi tiết và đổi Thẻ Đỗ Xe miễn phí.
  • Vui lòng xuất trình Thẻ Đỗ Xe miễn phí cho nhân viên bãi xe khi lấy xe ra.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH