NĂM MI, GHÉ KOI TN HƯỞNG ĐIU MI

Xuân 2021, KOI Thé SC VivoCity có gì?

Từ 03/02, nhận ngay 2 BAO LÌ XÌ MAY MN khi mua hóa đơn t 100.000 vnđ.

Lên kế hoch ghé KOI để chào đón nhng điu mi m thôi!