Từ ngày 15.03.2019 đến ngày 31.03.2019 khi khách hàng mua 3 hộp trà túi lọc bất kỳ sẽ được tặng 1 ly nước (size vừa) Hồng trà vải hoặc Lucky Tea.