CGV

CGV

Giải trí

Số: 07

Tầng: 05

10:00 - 00:00

(028) 3547 1000

Cụm rạp lớn nhất tại Việt Nam với công nghệ IMAX đỉnh cao – lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam!

Khuyến mãi và sự kiện