Hikosen Cara

Hikosen Cara

Mẹ & Bé

Số: 05a

Tầng: 02

10:00 - 22:00

Công ty HIKOSEN CARA được thành lâp năm 1980 tại Nhật Bản. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thời trang, sản phẩm của Hikosen Cara được thiết kế trên nền vải tự nhiên, tạo cảm giác giản dị và gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống. Hệ thống đại lý của Hikosen Cara hiện nay có mặt ở trên 15 nước trên thế giới

Tin tức