WALL STREET ENGLISH

WALL STREET ENGLISH

Khác

Số: 05-04, 05-05, 05-06

Tầng: 05

10:00 - 22:00

(028) 6288 3566

Ra đời tại Ý vào năm 1972 với tên gọi ban đầu là Wall Street Institute, trung tâm chính thức đổi mới và định vị thương hiệu thành Wall Street English vào năm 2013 như chúng ta biết đến hiện nay.

Khuyến mãi và sự kiện
Tin tức