Dookki

Dookki

Food & Beverage

No: 05-02, 05-03

Floor: 05

10:00 - 22:00

Nhà hàng “TOKBOKKI” đúng chuẩn Hàn Quốc nay đã có mặt tại Việt Nam. Dookki Việt Nam tự hào là “Đứa con đầu tiên” của Dookki Hàn Quốc tại Việt Nam và là nhà hàng Buffet Topokki đầu tiên tại Việt Nam.

Promotion & Events
News