THƯ GIÃN GIỮA TUẦN - GIẢM NGAY 30%
Promotion & Events

Food & Beverage | 11/07/2024 - 26/09/2024

THƯ GIÃN GIỮA TUẦN - GIẢM NGAY 30%

Giảm 30% hóa đơn từ 159K có sản phẩm Trà hoặc Freeze Tại cửa hàng Highlands Coffee SC VivoCity.

 Thời gian áp dụng: Thứ 5 hàng tuần.

  • Điều kiện áp dụng:

       + Giảm 30% cho hóa đơn có Trà hoặc Freeze từ 159k trở lên.

       + Không áp dụng sản phẩm bán theo mùa và mới ra mắt.

       + Chỉ áp dụng trực tiếp tại cửa hàng.

       + Không áp dụng cộng dồn và đồng thời cùng các CTKM khác.

       + Không áp dụng mặt hàng Mer/CPG.