Chương trình chỉ áp dụng đặc biệt từ Thứ hai đến Thứ sáu:

 • Khung giờ tối: áp dụng với hóa đơn ăn uống từ các nhà hàng tại SC VivoCity. Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn được xuất và chỉ có hiệu lực quy đổi trong khung giờ từ 17h đến 22h
 • Lưu ý:
  • Hóa đơn chỉ có giá trị quy đổi trong ngày và SC VivoCity có quyền từ chối với những hóa đơn đã qua ngày.
   • Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 Thẻ Đỗ Xe miễn phí mỗi ngày
   • Thẻ Đỗ Xe miễn phí chỉ áp dụng cho 04 tiếng đầu tiên và có giá trị trong ngày.
   • Thẻ chỉ áp dụng cho một xe máy/ô tô.
   • Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền.
   • Chương trình không áp dụng cho nhân viên làm việc tại các cửa hàng, nhà hàng trong SC VivoCity, các công ty cung cấp dịch vụ, nhà thầu và gia đình, người thân liên quan đến đối tượng nêu trên.
  • Quý Khách vui lòng liên hệ Quầy Thông Tin tại Tầng 1 để biết thêm chi tiết và đổi Thẻ Đỗ Xe miễn phí.
  • Vui lòng xuất trình Thẻ Đỗ Xe miễn phí cho nhân viên bãi xe khi lấy xe ra.