THỨ 3 TÍCH ĐIỂM THẢ GA
- Khách hàng có thẻ Bạc tích 15 tặng 5. 
- Khách hàng có thẻ Vàng/Bạch Kim tích 15 tặng 10. 
Thời gian áp dụng: thứ 3, 26/10 và 02/11/2021