Từ ngày 28/12 đến 25/01/2020, G2000 Giảm giá từ 30% đến 50% cho một số sản phẩm.

Từ ngày 10/12/2019, với hóa đơn 1.499.000vnd khách hàng sẽ được tặng 1 cuốn lịch để bàn xinh xắn của G2000.

Từ ngày 01/01/2020, với hóa đơn 999,000vnd khách hàng sẽ được tặng bao lì xi xinh xắn của G2000.

Khuyến mãi & sự kiện liên quan