KHAI TRƯỜNG RỘN RÀNG TẠI CO.OPXTRA
Để Mị nói cho mà nghe!
Mùa khai trương năm nay Co.opXtra đã chuẩn bị các dụng cụ học tập cho em học sinh với giá vô cùng ưu đãi từ 11/7 -24/7/2019: 
- Balo HS giá từ 129.000đ/ cái. 
- Tập học sinh các loại giảm từ 30%.
- Dung cụ học sinh giảm 20%. 
- Quần áo đồng phục giảm 20%. 
Cùng nhiều sản phẩm giảm giá khác.