Từ ngày 15 - 28/05, Alayna tham gia sự kiện Phiên Chợ Mùa Hè tại Sảnh B của SC VivoCity với ưu đãi lên đến 50% cho hầu hết các sản phẩm.