[TRANG SC PANDORA] RN RÀNG HÈ SANG - ƯĐÃI HOÀNH TRÁNG

 - Gim giá đậm sâu lên đến 50%

- Hoàn tiđến 3,500,000đ

- Duy nhđến 14/07/2024

- Áp dung ti Ca hàng Pandora SC VivoCity - Tng trt

 Đừng b l cơ hi s hu món trang sưng ý vi giá "hi" chưa tng có. Nhanh tay tham gia ngay để tn hưởng nhng ưđãi siêu hp dn!