THỨ BA THẢ GA TÍCH ĐIỂM

Chương trình thứ 3 thả ga tích điểm áp dụng vào 03/10/2023 dành cho khách Bạc/Vàng/Bạch Kim:
- Thẻ Bạch tích 15 tặng 5 điểm thưởng. 
- Thẻ Vàng tích 15 tặng 10 điểm thường. 
- Thẻ Bạch Kim tích 15 tặng 15 điểm thưởng.