Thời gian bình chọn: 13/06/2019 - 21/06/2019
Hình
Nguyễn Minh
Tuyết Như
968
Bình chọn
Chia sẻ Facebook
Copy URL
  • Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 2011
  • Loại hình đăng kí dự thi: Ca hát
  • Hình thức: Đơn
  • Tiết mục: Áo mới Cà Mau
Copyright © 2019 - SC VivoCity