Thời gian bình chọn: 13/06/2019 - 21/06/2019
Hình
Võ Nguyễn
Ngọc Nhi
279
Bình chọn
Chia sẻ Facebook
Copy URL
  • Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 2009
  • Loại hình đăng kí dự thi: Ca hát
  • Hình thức: Đơn
  • Tiết mục: Rock Sài Gòn
Copyright © 2019 - SC VivoCity