Thời gian bình chọn: 13/06/2019 - 21/06/2019
Hình
Anh Thy &
Bảo Thy
126
Bình chọn
Chia sẻ Facebook
Copy URL
  • Loại hình đăng kí dự thi: Nhảy múa
  • Hình thức: Đội/Nhóm
  • Tiết mục: Nhảy hiện đại
  • Danh sách thành viên:

    Dương Thị Anh Thy
    Dương Thị Bảo Thy

Copyright © 2019 - SC VivoCity