Thời gian bình chọn: 13/06/2019 - 21/06/2019
Hình
Nhóm Phoenix
654
Bình chọn
Chia sẻ Facebook
Copy URL
  • Loại hình đăng kí dự thi: Nhảy múa
  • Hình thức: Đội/Nhóm
  • Tiết mục: Belly Dance
  • Danh sách thành viên:

    Phạm Quỳnh Anh
    Huỳnh Ngọc Giao Nguyên
    Nguyễn Tuyết Nhã

Copyright © 2019 - SC VivoCity