Thời gian bình chọn: 13/06/2019 - 21/06/2019
Hình
Như Ý &
Ngọc Danh
146
Bình chọn
Chia sẻ Facebook
Copy URL
  • Loại hình đăng kí dự thi: Ca hát
  • Hình thức: Đội/Nhóm
  • Tiết mục: Câu chuyện đầu năm
  • Danh sách thành viên:

    Trần Ngọc Như Ý
    Trần Ngọc Danh

Copyright © 2019 - SC VivoCity