Thời gian bình chọn: 13/06/2019 - 21/06/2019
Hình
Bảo Hân &
Bảo Ngọc
1292
Bình chọn
Chia sẻ Facebook
Copy URL
  • Loại hình đăng kí dự thi: Nhảy múa
  • Hình thức: Đội/Nhóm
  • Tiết mục: Múa Yoga nghệ thuật
  • Danh sách thành viên:

    Đặng Nguyễn Bảo Hân
    Đặng Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Copyright © 2019 - SC VivoCity