BOO

BOO

Fashion & Beauty

No: 31

Floor: 02

12:00 - 22:00

Năm 2019, lần đầu tiên sau 10 năm phát triển không ngừng, Bò Sữa đổi tên thành B­OO - mốc thương hiệu khởi nguồn của nhãn hàng. Bước chuyển mình này hứa hẹn giá trị nguyên bản của thương hiệu sẽ được phục dựng đầy đủ, đồng thời vẫn sẽ hòa nhịp với xu thế thời trang đương đại.
Nếu mỗi con phố đều để lại di sản theo thời gian, thì BOO là một phần của của lịch sử đường phố Việt Nam và là biểu trưng của phong cách người trẻ Việt trong thời đại mới. Bởi vì BOO được nhào nặn nên bởi đường phố, trưởng thành bởi đường phố, và sẽ luôn hướng về đường phố. Trong suốt những năm tháng phát triển có những giá trị cốt lõi luôn được BOO gìn giữ: Tinh thần trẻ - Đừng bao giờ chậm lại - Luôn Sáng tạo - Đừng sợ giới hạn - Hãy giữ mình trên mặt đất - Hãy yêu nguồn gốc của mình.
Không chỉ mang thời trang gần với những tâm hồn trẻ được gắn kết bởi văn hoá, bản sắc cộng đồng, BOO còn tự hào với sứ mệnh đưa đến mọi sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững của môi trường, thay cho lời cam kết sống xanh, sống khoẻ, sống có trách nhiệm với tương lai.

Promotion & Events
News