ĐĂNG KÝ

register now 

LOGIN

login now 

Quay về

Skinfood: Mua 1 tặng 1

Thời gian 11/01/2016

Skinfood: Mua 1 tặng 1

Khách hàng có hoá đơn mua hàng từ 500.000đ trong đó có 01 trong những loại son Vita Color Lip Lacquer (Mouse Lip), Vita Color Lip Lacquer (Glow Lip), Vita Color Lip Gloss sẽ nhận ngay 01thỏi son cùng loại.

Khách hàng có hoá đơn mua hàng từ 500.000đ trong đó có 01 trong những loại son Vita Color Lip Lacquer (Mouse Lip), Vita Color Lip Lacquer (Glow Lip), Vita Color Lip Gloss sẽ nhận ngay 01thỏi son cùng loại.