• Pleats Kora tuyển gấp Nhân viên bán hàng thời trang

  Công ty: Pleats Kora

  Ngày hết hạn: 15/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 28/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: Yogen Fruz

  Ngày hết hạn: 31/08/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 31/07/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Thông báo tuyển dụng

  Công ty: Pepper Lunch Việt Nam

  Ngày hết hạn: 30/06/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Chuyên viên Bộ phận Cho thuê

  Công ty: VCCD

  Ngày hết hạn: 16/06/2018

  Số lượng: 1

  Địa điểm: SC VivoCity
  1058 Nguyễn Văn Linh, Q.7

  Xem thêm
 • Chuyên viên Bộ phận Cho thuê

  Công ty: VCCD

  Ngày hết hạn: 16/06/2018

  Số lượng: 1

  Địa điểm: SC VivoCity
  1058 Nguyễn Văn Linh, Q.7

  Xem thêm
 • Pleats Kora tuyển gấp Nhân viên bán hàng thời trang

  Công ty: Pleats Kora

  Ngày hết hạn: 15/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • CANIFA – tuyển gấp các vị trí như sau

  Công ty: CANIFA

  Ngày hết hạn: 28/09/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: Yogen Fruz

  Ngày hết hạn: 31/08/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Tuyển gấp Quản lý, Tổ trưởng, Nhân viên

  Công ty: YOGEN FRUZ

  Ngày hết hạn: 31/07/2018

  Số lượng: Đang cập nhật

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm
 • Thông báo tuyển dụng

  Công ty: Pepper Lunch Việt Nam

  Ngày hết hạn: 30/06/2018

  Số lượng: 5

  Địa điểm: SC VivoCity

  Xem thêm