Với hóa đơn ăn uống bất kì từ 300.000 VND tại PastaMania SC VivoCity, khách hàng được tặng ngay 1 thẻ VIP.