1 Dành cho người giám hộ:

Họ và tên*
Chứng minh nhân dân*
Số điện thoại*
Email*
Địa chỉ*

2 Dành cho thí sinh:

Họ và tên thí sinh*
Giới tính*
Ngày tháng năm sinh*
Ảnh chân dung 4x6* Ảnh thẻ hoặc ảnh chân dung (4*6) thấy rõ mặt thí sinh, hình chụp không quá 6 tháng.
File: JPG, PNG dung lượng dưới 8MB
Bản sao giấy khai sinh* File scan hoặc hình chụp thấy rõ thông tin, trọn vẹn, không bị cắt xén.
File: JPG, PNG dung lượng dưới 8MB
tiết mục dự thi 1 * Thông tin bắt buộc

Loại Hình đăng ký dự thi*
Hình thức dự thi*
Tên tiết mục dự thi*
tiết mục dự thi 2 (Nếu có - Loại hình dự thi tiết mục 2 phải khác tiết mục 1) Loại Hình đăng ký dự thi
Hình thức dự thi
Tên tiết mục dự thi:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ OFFLINE

Đăng ký trực tiếp tại tại Quầy Thông Tin - Tầng 1 của TTTM SC VivoCity
Địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7.

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
01 đơn đăng ký dự thi (được cung cấp tại quầy thông tin của SC VivoCity)
có dán ảnh 4x6cm + Bản sao Giấy khai sinh.

Copyright © 2019 - SC VivoCity