HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ OFFLINE

Đăng ký trực tiếp tại Quầy Thông Tin - Tầng 1 của TTTM SC VivoCity
Địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7.

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
01 đơn đăng ký dự thi (được cung cấp tại quầy thông tin của SC VivoCity)
có dán ảnh 4x6cm + Bản sao Giấy khai sinh.

Copyright © 2019 - SC VivoCity