Để nhất game trinh thám
Lost Station Game Lost Station Game

Ngày

STT

Họ và tên (nhóm trưởng)

Thời gian đăng kí thi đấu

12/07/2017

1

Trần Quế Trâm

10h

2

Phạm Nguyễn Phúc An

13h

3

Huỳnh Lê Tấn Thành

14h

4

Diệp A Hùng

15h

5

Nguyễn Thị Kim Ngân 

16h

6

Cao Ngọc Cường

17h

7

Võ Minh Đức

18h

8

Trương Huy Thịnh

19h

9

Phương Mỹ Lệ Hằng

20h

10

Nguyễn Thị Hồng Đào

21h

13/07/2017

1

Nguyễn Trần Minh Anh 

11h

2

Nguyễn Bình Dương

12h

3

Hồ Ca Thi

13h

4

Nguyễn Phước Thạnh

14h

5

Lâm Bảo Nguyên

15h

6

Đào Trần Phương My

16h

7

Bùi Thị Thanh Tâm

17h

8

Trần Duy Phương

18h

9

Lê Quang Khánh

19h

10

Trịnh Thị Tuệ Minh

20h

11

Nguyễn Tuấn Khanh

21h

14/07/2017

1

Nguyễn Văn Tuấn

10h

2

Châu Huệ Mẫn

11h

3

Nguyễn Trần Ngọc Điệp

12h

4

Phan Thị Thuý Hằng

13h

5

Từ Hạnh Nguyên

14h

6

Vương Minh Hùng

15h

7

Trần Thị Bảo Châu

16h

8

Lê Huyền Chiêu Hoàng

17h

9

Nguyễn Ngọc Khánh Phượng

18h

10

Trần Huy Thông

19h

11

Lê Đức Hoàng

20h

12

Lương Xuân Qúy

21h

Dự bị

1

Thôi Trần Hoàng Hải


2

Trần Thiên Phúc


3

Nguyễn Quang Dũng


4

Nguyễn Ngọc Phương Linh